Virallinen vastuuvapauslauseke <3 <3

Rautatieasematutkimukseni kuvat ja tekstit ovat kaikki minun (Mika Vähä-Lassila) käsialaa. Niitä (kuten muutakin sivustollani
olevaa) saa käyttää vapaasti haluamallaan tavalla. En vaadi nimeni tai sivustoni mainitsemista lähteenä. On hyvä, jos materiaalistani
on hyötyä jollekulle. En luonnollisesti vastaa sivuston käytön seurauksista tai sivuston käyttäjän toimenpiteistä. En halua julkaista
sivustollani suoraan muiden kuvia tai tekstejä, vaan tulen pitämään sivuston mahdollisimman pitkälle omana tuotoksena.

Tällä sivustolla esiintyvien rautatieasemien valokuvat on otettu vuosien varrella, alkaen vuodesta 1993. Suurin osa valokuvista on jo yli
kymmenen vuotta vanhoja. Valokuvat on räpsäisty pikaisesti sen isompaa häiriötä ympäristölle tai mahdollisille asemien asukkaille
aiheuttamatta, rakennushistoriaa kunnioittaen ja suurella innolla. Minulla ei ole tapana koputella yksityiskotien ovia, vaan otan kuvan
asemasta mikäli minua ei erikseen kielletä. En ole kiinnostunut asukkaiden yksityiselämästä harrastaessani rautatieasemia, ainoastaan
rakennushistoriasta. Asemarakennukset kuvineen ovat sivustollani esillä rakennusperinnön ja harrastamisen ilon vuoksi. Yksityisten
rakennusten valokuvaaminen tontin ulkopuolelta ei ole laissa kiellettyä. Asemat olen pyrkinyt kuvaamaan tontin ulkopuolelta, jos se
suinkin on ollut mahdollista. Jos joku aseman omistaja kokee kuitenkin asemansa kuvan tällä sivustolla epäsopivana, voi kuvan poistoa
pyytää yhteyttä ottamalla. Vaihdan kuvan siinä tapauksessa piirrokseen tai tarpeeksi vanhaan valokuvaan. Asemat olen kuvannut
rautatieliikennettä ja -turvallisuutta kunnioittaen, maalaisjärkeä ja kaikkia aisteja käyttäen, joka mielestäni on riittävä edellytys rautatiealueilla
liikkumiseen hyvillä mielin. Rautatie- ja asemarakennusharrastuksen ydin sijaitsee rautatiealueella, joten luvanvaraisilla alueilla liikkumista
tapahtuu väistämättä itse kullekin harrastajalle. Kokenut alan harrastaja myös tietää todennäköisesti mitä tekee. Suurin osa asemista on
joka tapauksessa kuvattu ennen nykyisen kaltaista turvallisuus- ja lupakäytäntöä. Kaikki on ihan hyvin.

Piirrokseni rautatieasemista perustuvat kirjallisuudesta, kuva-arkistoista ja Internetistä löytyneisiin kuviin sekä asemarakennusten tyyppi-
piirustuksiin, mutta suoraa kopiointia piirroksissani ei ole.

Tutkimukseni rautatieasemista kuten muukaan sivustollani oleva ei ole tuottanut minulle taloudellista tai muuta sellaista hyötyä enkä
ole myöskään saanut siihen avustuksia. Kaikki sivustolla on puhtaasti harrastusluonteista omin varoin ja resurssein.

Rautatieasemien kuvien alla olevat tiedot on tarkoitus esittää luettelomaisessa muodossa, tiiviinä ja mahdollisimman lyhyinä. En laita
kuvien alle lisätekstejä tai tarinoita, myöskään pyydettäessä.

Tiedot rautatierakennuksista voivat olla virheellisiä, puutteellisia, tai muuttua. Ehdottomaan tarkkuuteen tietojen osalta olen silti pyrkinyt.
Sivustoni tehtävä on olla löydetyn tiedon yhteen kokoajana. Sivusto päivittyy aika ajoin. Esiin tulleet virheet pyrin korjaamaan samantien.
Jos uskot löytäneesi virheellisen tiedon tai jonkin muun ongelman, kannattaa siitä ilmoittaa minulle.

Sivusto on suunniteltu tavalliseen tietokonekäyttöön Firefox -selaimelle ja perusasetuksille. Sivutoa ei ole suunniteltu puhelimissa
käytettäväksi. Sivuston kehitysideoita voidaan ottaa vastaan, mutta sivuston ulkoasu ja kokonaisuus säilyvät jatkossakin pitkälti
nykyisen kaltaisena.

Rautatierakennuksiin tai sivustoon liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostiini: mikanhuone  ät  gmail  piste  com.
Sähköpostit eivät aina tule perille, joten kokeile uudestaan, ellen vastaa.